Tot mijn pensionering heb ik in het bedrijfsleven gewerkt. Daarna is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het volgen van teken- en schilderlessen. Aangemoedigd door mijn leraren en omgeving heb ik me de laatste jaren verder ontwikkeld, waarbij het vrijer schilderen, vaak geïnspireerd door gedichten, steeds beter gestalte krijgt. De onderwerpen zee, lucht en kust hebben mijn bijzondere aandacht.

In juni 2008 heb ik met goed gevolg de 4-jarige deeltijdopleiding aan de MIX Academy in Amsterdam (v.h. Amsterdamse Vrije Kunst Academie) afgesloten.